Business Central Espresso - Virksomhedsposteringsgrupper

Business Central Espresso - Geschäftsbuchungsgruppen

Hvad er virksomhedspostgrupper i Business Central? Og hvorfor er de vigtige for det økonomiske regnskab?

Virksomhedsbogføringsgrupper viser i Business Central, hvilken geografisk tilknytning en virksomhed har for at kunne bogføre transaktioner for denne virksomhed til de tilsvarende hovedbogskonti i momsmæssig henseende.

Typiske eksempler på virksomhedsposteringsgrupper er:

  • indre
  • EU
  • Eksport (uden for EU)

I Business Central er en virksomhedsbogføringsgruppe en kode, der kombineres med en produktposteringsgruppe via bogføringsmatrixen for igen at drive de relevante P&L-konti.

Hvis f.eks. varer eller ydelser leveres til en tysk kunde (B2B), genkender Business Central situationen ud fra virksomhedsposteringsgruppen INLAND og vil i kombination med produktposteringsgruppen tage højde for dette salg med 19 % salg skat.

Hvis det er en østrigsk kunde (B2B), der har virksomhedsbogføringsgruppen EU i stamdataene, behandles situationen i Business Central anderledes ud fra et momsperspektiv.

Virksomhedsbogføringsgruppen tildeles en kunde via kundekortet og til en kreditor via kreditorkortet.

Sådan ser opgaven ud i Business Central:

Virksomhedsudstationeringsgruppen blev kunde Adatum Corporation INDRE tildelt.

Business Central virksomhedsposteringsgruppekundekort

Eksempel på en virksomhedsbogføringsgruppe fra et kreditorkort:

Den Sælger Fabrikam Inc. blev virksomhedens udstationeringsgruppe EKSPORT tildelt. 

Business Central leverandørkort for virksomhedsposteringsgruppe
Business Central Management Resumé